Med sina 80 års erfarenhet av att installera och serva luftbehandlingsanläggningar, är Ventilator specialister på sitt område. Då de önskade utveckla ett eget vägg- och taksystem för renrum, vände de sig till Svensk Konstruktionstjänst. Uppdraget skedde i nära samarbete med Ventilator och startade med en benchmarking av existerande renrumssystem på marknaden. Efter det kunde fullständig kravspecifikation för systemet med dess moduler utformas.

LÄTTMONTERAD LÖSNING SPARAR MONTERINGSTID

Många befintliga system på marknaden har ett ramverk av aluminium, men i det här systemet valdes plåt för att få en mer flexibel och lättmonterad lösning.

Ventilator ville också minska ner på den tidsödande uppgiften att fästa väggplåtarna med skruv vid monteringen. Lösningen på detta blev utvecklingen av en fjädrande låsning där både tak- och väggplåtar trycks fast istället för att skruvas. På så sätt sparar de värdefull tid och därmed också kostnad vid monteringen.

I projektet har även dörrar, belysningsarmaturer, tilluftsdon, frånluftsdon och genomsträckningsskåp konstruerats.

En första installation genomfördes i Stockholm innan sommaren 2016 i rätt tid och på budget, trots tighta tids- och kostnadsramar.

PRODUKTION OCH FRAMTIDA PROJEKT

För att Ventilator ska kunna möta efterfrågan på systemet, har Svensk Konstruktionstjänst också etablerat en produktion av modulerna i ett europeiskt land vi har upparbetade kontakter med sedan många år tillbaka.

Projektet är pågående och fortsättningsvis hjälper Svensk Konstruktionstjänst Ventilator med projekteringar och vidareutveckling av systemet och dess komponenter.

”Svekons delaktighet och innovationsförmåga i utvecklingen av ett helt eget system för renrum har för oss varit både givande och lönsamt. Svekon har varit med hela vägen från utveckling till produktion och vi har dessutom haft stor nytta av Svekons breda leverantörsnätverk som nu har blivit en viktig del i vår egen leverantörskedja.”

Catinka Ullman, Enhetschef, Renrum Ventilator.