Svekon har under flera år haft ett framgångsrikt samarbete med FMV, Försvarets Materielverk, som förser den svenska Försvarsmakten med tjänster och materiel. Så det var naturligt för Patria Land System OY att fråga Svekon om utveckling av ett nytt vapenfäste till Pansarterrängbil 360A. Under 2021 utvecklade och levererade Svekon ett vapenfäste vid namn Tailgun till Patria – ett projekt som visade att Svekon kan leverera produkter med mycket höga krav på väldigt kort tid.

I september 2021 fick Svekon i uppdrag av Patria att producera ett antal vapenfästen vid namn Tailgun – ett vapenfäste som monteras i direktanslutning till stridsluckornna på trupptransporten Pansarterrängbil 360A:s tak.

Utmaningen? Produkterna behövde levereras innan årets slut.

HÖGA KRAV PÅ KORT TID

Av naturliga skäl har FMV mycket höga krav på sina leverantörer avseende de produkter som levereras. De ska kunna användas i skarpt läge och fungera oavsett situation. Det gör att varje steg av tillverkningen måste ses över noggrant – allt från konstruktion till materialval, toleranser och ytbehandling. Att då leverera detta inom en mycket begränsad tidsram skapade utmaningar i projektet, såväl produktionsmässigt som logistiskt.

KONTAKTNÄTET VAR NYCKELN

Efter att konstruktionen tagits fram, verifierats och godkänts gick projektet in i nästa fas. Genom Svekons expertis inom supply chain management och breda kontaktnät kunde en multinationell produktionskedja nu sys ihop. Under Svekons projektledning fick underleverantörer i Finland, Litauen och Sverige arbeta tillsammans för att kunna ta fram rätt produkter av rätt kvalitet och i rätt tid. Genom en kort tidsplan och ett välfungerande samarbete lyckades Svekon till slut ro projektet i hamn och leverera de beställda Tailgun-produkterna till Patria innan årets slut.