Försvarets materielverk, förkortat FMV, är en del av det svenska totalförsvaret. Deras uppgift är att leverera tjänster och materiel till den svenska Försvarsmakten. Åt FMV har Svekon tagit fram den svenska dokumentation som behövs för att Försvarsmakten ska kunna implementera det nya luftvärnssystemet LvS103 i sin verksamhet.

När FMV köpte in det nya luftvärnssystemet LvS103 (Patriot) från USA anlitade man Svekon för att ta hand om den svenska dokumentationen till systemet. Enkelt förklarat rör det sig om svenska bruksanvisningar, materialvårdsscheman och underhållsplaner för grundläggande hantering.

OM LVS103

LvS103 är ett medelräckviddigt luftvärnssystem som förbättrar försvaret mot stridsflygplan och snabba målstyrda robotar. Det består av radarsystem som söker efter och följer fientliga plan, robotar, stridsledningscentral och stödsystem såsom elverk. Systemets huvuddelar köps in från USA. Det kommer främst användas av luftvärnsregementet LV6 med bas i Halmstad och kommer att finnas utplacerat på olika platser i Sverige.

PROCESSEN

Sedan hösten 2019 har Svekon arbetat med anpassningarna av dokumentationen för LvS103. Den grundläggande informationen har kommit på engelska från amerikanska myndigheter. Denna har sedan översatts och anpassats för att fungera i det svenska försvaret – både vad gäller anpassning till existerande mallar, språkbruk, underhållsplaner och rent praktiska bitar som väderförhållanden.

Till 99 % har vi utgått från den befintliga dokumentationen i det här projektet. Där letar vi efter luckorna där det saknas information och dokumentation som Försvarsmakten kräver. Vanligtvis är det inte så här mycket vi kan använda, det här har varit väldigt bra informationsunderlag att utgå ifrån.

Tomas Hultgren, ILS Manager, Svekon