Labino har sedan 1994 erbjudit marknaden UV-lampor för användning inom oförstörande provning, med syfte att identifiera defekter i metaller som kräver extrem hållfasthet. Applikationen tillämpas framförallt inom fordons-, flyg-, olje- och gasindustrin.

Den handhållna UV-lampan MidBeam användes för att upptäcka defekter i alla typer av metaller. Lampan tillverkades utomlands, men högre krav på produkten ledde till att Labino beslutade om att en ny, förbättrad version skulle konstrueras och att tillverkningen skulle tas hem till Sverige.

UPPDRAGET

Uppdraget för Svekon, som inleddes med att konstruera ett nytt handtag, utvecklades till att omfatta helhetsansvaret för all mekanik för produkten. Förutom att vara mer robust än tidigare version, ställdes krav att den skulle klara en IP68-klassning. Det innebär att kapslingen är helt damm- och tryckvattentät. Eftersom företag som exempelvis Boeing är kunder, krävdes även CE-märkning enligt ATEX-direktivet, vilket gäller produkter som används i miljö med explosionsrisk.

INTEGRERADE SYSTEM

Kapslingen för att uppfylla IP- och ATEX krav samt integrationen av elektroniken utgjorde de största utmaningarna. Projektet drevs i nära samarbete med NEP Norrtälje AB som ansvarade för elektroniken och även var projektledare i projektet. Förutom all mekanisk konstruktion hanterade Svensk Konstruktionstjänst även kontakten med tillverkare av plast- och aluminiumdelar med avseende på tillverkningsanpassningar och monterbarhet.

Slutresultatet är en kompakt och extremt robust handhållen lampa uppbyggt som ett modulsystem. MidBeam 2.0 finns som standardvariant och två varianter för flygindustrin, alla tillgängliga som batteri- eller nätdrivna.

”Svekon är de första designkonsulterna vi är nöjda med. De klarade av att uppfylla alla krav som var ställda i kravspecifikationen och mer därtill, men framförallt klarade de av att göra det inom angiven tidsplan och med angiven budget. Konstruktörerna på Svekon lyssnar, ifrågasätter, bekräftar och håller sedan det som vi kommit överens om.”

Lisel Athanasiadis, VD Labino AB