ECAPS/Swedish Space Cooperation (SSC) utvecklar bl.a. raketmotorer som används på olika rymdfarkoster. Vissa motorer är små som äggkoppar, andra är stora som hinkar, men de har alla gemensamt att de måste testas innan de skickas ut i rymden under förhållanden som är så nära verkligheten som möjligt. Rymdliknande förhållanden gällande vakuum, iskyla, belastning mm. måste efterliknas. Då Sjöland&Thyselius/STARCS fick i uppdrag att leverera en nyckelfärdig testanläggning åt ECAPS/SSC inleddes ett samarbete med Svekon.

För att de aerodynamiska testerna skulle kunna utföras måste en testanläggning byggas upp från grunden, allt för att få en så autentisk testmiljö som möjligt. Arbetet omfattade design, konstruktion, mät- och styrsystem samt all övrig mjuk- och hårdvara. S&T/STARCS stod för övergripande design med flödesberäkningar och mät- och styrsystem, och Svekon bidrog med allt konstruktionsunderlag till anläggningens hårdvara.

Resultatet blev en cirka 8 meter lång anläggning med bl.a. vakuumpumps– och vätskekylningssystem. Det är den enda anläggningen av sitt slag för test av raketmotorer med miljövänligt bränsle. Ett minimum av utsläpp i kombination med bränsletypen gör den miljövänlig.

Allt utvecklingsarbete har skett i nära samråd med ECAPS/ SSC och projektet har löpt enligt plan. Slutkunden är mycket nöjd med leveransen, prestandan och kostnadseffektivitet och anser att det är en ”state of the art”-anläggning.
”Vi är mycket nöjda med Svekons insats i leveransen.” säger S&T/STARCS vd Mikael Tjernlund.

”STARCS (Sjöland&Thyselius Group) has developed and delivered a test chamber and ejector pump system for testing of rocket engines in space conditions. The ECAPS new “near vacuum” rocket engine test stand (TS-2) was successfully acceptance tested during the end of May 2011. The acceptance test was performed by firing a 5N and a 22 N HPGP thruster. Exceptionally “near vacuum” conditions was demonstrated, < 0.5 mbar during continuous firing. This unique facility is the only known “Green Rocket Test Facility” for storable propellants, a minimum of emissions makes it environmentally benign. The operations of the facility are very cost-effective and are performed to a fraction of the cost for rocket testing at DLR/Astrium, Aerojet and AMPAC. During fall 2011 the 50 N ACE (Advanced Concept Engine) thruster was successfully test fired in the new facility. The 50 N thruster was fired both in continuous and pulse mode and demonstrated record high specific impulse for a storable monopropellant thruster.”

ECAPS pressrelease