I detta projekt har Svekon haft ett tätt och långsiktigt samarbete med både produktägaren Northcone som utvecklat den nya stolpen såväl som maskintillverkaren Ortic som utvecklat produktionen. Resultatet ser vi i en hållbar och krocksäker stolpe som tillverkas i en avancerad och helt automatiserad produktion.

”Svekon har varit med från början och följer nu med oss på resan i att vidareutveckla produkten. Att fortsatt kunna bolla saker och arbeta med Svekon är värdefullt för oss. De vet vad det handlar om och det gör arbetet smidigt och effektivt.”

Anders Blomqvist, produktchef, Northcone

Ny innovativ konstruktion

Medan den traditionella lyktstolpen har rör som sin grundkomponent, har Northcone tagit fram en helt ny standard där tunn plåt av höghållfast stål rullformas i 3D till en koniskt formad stolpe.

Svekon har under en lång process varit med i utvecklingen av den nya konstruktionen och arbetar nu tätt tillsammans med Northcone för att vidareutveckla och anpassa stolpen utefter marknadens olika krav och önskemål.

En krocksäker och hållbar stolpe

Vinsterna med den nya stolpen är flera. Dels är stolpen krocksäker och kan bromsa upp en bil som färdas i 100 km/h ner till 30 km/h vid kollision, vilket bidrar till en säkrare miljö för de som färdas i trafiken. Dels finns flera miljöaspekter. Northcones nya lyktstolpar tillverkas av 2 millimeter höghållfast stål vilket minskar materialåtgången för en stolpe väsentligt. Eftersom slutprodukten blir lättare än en traditionell stolpe minskar klimatavtrycket även i hela logistik och hanteringskedjan fram till att stolpen fästs i marken. Sist men inte minst har stolpen en beläggning av Magnelis, vilket ökar livslängden i form av kraftfullt skydd mot långvarigt slitage, samtidigt som ytbeläggningen ger ifrån sig minimalt med zink.

”Att vi har ett långt och framgångsrikt samarbete med Svekon gör vårt arbete enklare. De känner väl till våra behov, och det är viktigt tycker jag.”

Johan Eriksson, VD, Ortic

Avancerad och automatiserad produktion

För att kunna serieproducera stolpen på ett effektivt sätt har Svekon hjälpt maskinleverantören Ortic att utveckla en avancerad produktion. Resultatet blev en maskin som både rullformar den 2 millimeter tunna plåten av höghållfast stål genom så kallad 3D rullformning och sedan i samma process svetsar samman den till en koniskt formad stolpe. Ut ur maskinen kommer sedan en helt färdig produkt.

Svekon har levererat lösningar för flera delar av maskinen när det gäller rullformningen, men även svetsboxen som mekaniskt håller fast profilen vid lasersvetsningen. En rejäl utmaning eftersom plåten är väldigt tunn och formen på stolpen är konisk.

”Själva svetsboxen var nog den största utmaningen eftersom att den var tvungen att vara väldigt flexibel. Jag är väldigt stolt över slutresultatet som helhet och att maskinen levererar en slutprodukt av hög kvalitet utan variationer.”

Bengt Arén, konstruktör på Svekon

Hör Anders Blomqvist, produktchef på Northcone berätta om produkten och samarbetet med Svekon.

Hör Johan Eriksson, VD på Ortic och Bengt Arén, konstruktör på Svekon berätta om utvecklingen av produktionen.

Se den avancerade maskinen i produktion.

Johan Eriksson, VD för Ortic och Bengt Arén, konstruktör på Svekon framför ett antal färdiga stolpar på Northcones produktionsanläggning i Borlänge.

Anders Blomqvist, produktchef på Northcone, med delar från olika modeller av den nya lyktstolpen.