Ända sedan starten 1942 har Thules mål varit att utveckla innovativa, säkra och lättanvända produkter för aktiva familjer och friluftsentusiaster. Idag är de 3000 anställda över hela världen, med produkter som förknippas med hög kvalitet och smarta lösningar. En välkänd produktgrupp är takboxar, som de är världsledande inom.

Uppdraget

Då Thule skulle ta fram en ny cykelbarnstol var kravlistan lång. Precis som deras övriga produkter skulle den vara lätt att montera, utesluta klämrisker, utstråla sportighet, vara intuitiv att använda, enkel att justera samt vara bekväm för ett växande barn – helt enkelt en attraktiv lösning för föräldrar och barn.

Veryday AB, som fått uppdraget av Thule och ansvarade för projektet, anlitade Svekon som fick konstruktionsansvar. Arbetet utgick ifrån Verydays designskisser och ytmodeller.

UTVECKLINGSARBETET

Ursprungligen fanns tre designförslag, som utarbetats under konceptstadiet. Materialval verifierades med såväl FEM-beräkningar som fysiskt i testlab. Plastdetaljer konstruerades i 3D med hänsyn tagen till tillverkningsprocesser och slutproduktens kvalitet och monterterbarhet. Sedan utfördes validering och verifiering i egen provrigg samt i nära samarbetade med Thules Test Center.

”Tillsammans hittade vi lösningar där funktion och design samverkar på ett bra sätt. Svekon är en bra konstruktionspartner som löser tekniska problem utan att försämra designidén, vilket är viktigt för oss.”

Anna Carell, projektledare på Veryday

Tidplanen var pressad inför den planerade lanseringen våren 2014. Genom ett intensivt samarbete med tillverkare, monteringsansvariga och testcenter lyckades dock målen om högsta kvalitet, att överträffa de internationella säkerhetskraven och att kunna erbjuda produkten till ett konkurrenskraftigt pris nås i tid.

”Det var spännande att ta fram en ny produkt för en kund som ska slå sig in på ett nytt segment, som varken kunden eller vi hade förkunskaper om. Vi har fått lära oss längs vägen för att kunna skapa det vi anser vara den bästa barnstolen på marknaden, Thule RideAlong™ Child Seat.”

Jesper Blom, Konstruktör, Svekon