I Sverige finns det ett antal moderna tåg som är tillverkade av Alstom som till exempel tvåvåningstågen X40 och pendeltågen X60 där SJ är slutkunden. Svensk Konstruktionstjänst har konstruerat ett antal lösningar för dessa tåg. Här är några av dem.

Förbättrad miljö i förarhytten för X40

Tågförarna upplevde svårigheter med att reglera luftflödet för klimatet i förarhytterna på X40-tågen, vilket gav problem med drag och ojämn temperatur. Dessutom behövde ljudmiljön förbättras.

Uppdraget omfattade allt från konstruktion, tillverkningsunderlag, inköp, tillverkning och dokumentation. För att åtgärda problemen ersattes befintliga luftkanaler, tilluftsdon och frånluftsdon med nya microperforerade plåtar. Plåtarna, som genom sin speciella teknik, förbättrade ljudmiljön i hytten markant och skapade ett stort diffust frånluftsdon för att undvika drag och förbättra förarmiljön.

Alstom fick lösningen i form av 70 leveranser av nya inredningar till förarhytter.

WASTE & FRESH WATER-BOXAR

Luckorna till färsk- och spillvattentankarnas anslutningar på X40 riskerade att skadas vintertid. Detta på grund av isbildning som hindrade korrekt stängning av luckan, utan möjligheten till tömning som resultat. För att åtgärda detta konstruerade vi nya tempererade lådor, som förhindrade ackumulering av snö och is så luckorna gick att stänga. Dessutom konstruerades skyddsplåtar för att förhindra skador på slangar och rör orsakat av snö- och isuppbyggnad under tåget. Projektet omfattade allt från konstruktion till inköp, tillverkning och leverans av 70 färdiga satser.

-Projektet var tekniskt utmanande då kraven var högt ställda och resultatet ska klara krävande utomhusmiljö för spårbunden trafik, säger projektledare Jakob Jensen.

LYFTDON OCH TRANSPORTVAGGA

Pendeltåg X60 behövde ett lyftdon för borttagning och ditsättning av en koppelanordning. I uppdraget ingick allt från förstudie till konstruktion och slutleverans av produkt. I leveransen ingick även riskanalys, provlyft, CE-märkning och dokumentation av lyftdonet.

För hantering av samma koppelanordning konstruerades sex stycken transportvaggor. Transportvag­gorna utformades så att kopplet går att dela vid det mittersta flänsförbandet.