Till våra kunder inom MedTech har Svensk Konstruktionstjänst bland annat konstruerat detaljer till avancerade instrument och implantat samt utvecklat nya generationer av produkter.

Mikroteknik

Våra konstruktörer har lång erfarenhet av olika projekt inom branschen och sätter sig snabbt in i de företags- och uppdragsspecifika behov som finns. Ibland är detaljerna så små att svetsningen måste ske under mikroskop och ska något in i kroppen är det oerhört viktigt att materialet i sig inte har någon negativ inverkan på människokroppen. Det innebär att vi väljer att konstruera detaljer i material som ädelmetaller och speciella plaster.

Bland tidigare och nuvarande kunder finns många svenska och internationella företag. Vi sätter stort värde i god kommunikation med kunden och genom åren har det bidragit till en mycket god förståelse kring de krav som branschen har.

Klassning

Med vår långa erfarenhet av produktutveckling inom MedTech har vi skaffat oss gedigna kunskaper vid CE-märkning. Vi hanterar naturligtvis MD, LVD, EMC och RoHS men även IP, ATEX och PED om så krävs. Vi förstår vikten av bra och relevant dokumentation inom MedTech och vi har fått ett gott rykte att kunna svara upp mot kundernas höga krav och vår mycket höga servicenivå.

Produktifiering

Många utmaningar i MedTech-branschen handlar om att produktifiera eller kommersialisera en idé eller lösning. Smarta lösningar och produkter som forskats fram och fungerar i labbmiljö behöver anpassas till industrins förutsättningar och tillverkningsmetoder. Idag räcker det inte med en bra idé eller en bra produkt, den måste kunna tillverkas till rätt pris och kvallitet också. Det är här Svensk Konstruktionstjänst kan hjälpa er för att förverkliga er produkt.

Finns inte tillverkningsmetoden i dagens industri kan vi tillsammans utveckla en ny process. Vår breda kompetens och erfarenhet gör att vi kan erbjuda utveckling av automationsmaskiner till MedTech-branschen, läs mer på Automation – Life Science.

Start typing and press Enter to search