LOKE – Mikrodialys i realtid

Hemcheck – Hemolysdetektion vid blodprovtagning

System för renrum med höga krav på flexibilitet och kostnadseffektivitet – Ventilator

Maskinkonstruktion för att framställa avancerade katetrar – Cathprint

Funkionshindrades vardag förenklas med apparat för äthjälp – Hemmingssons och partners bestic

Smidig lösning för flyttbar tandläkarstol – KaVo