Skip to main content
Nyheter

Seminarium: Våra tio bästa tips för utveckling inom medicinteknik

PlantVision och Svekon har genomfört flera gemensamma utvecklings- och vidareutvecklingsprojekt på uppdrag av medicintekniska tillverkare. Både PlantVision och Svekon arbetar dagligen i komplexa utvecklingsprojekt inom både industrin och life science. Kombinationen av PlantVisions bransch-ledande expertis inom QA/RA och Svekon med sin breda erfarenhet av produktutveckling bildar en självklar synergi.

En synergi som idag tar sitt uttryck i en gemensam strömlinjeformad projektmodell för just utveckling eller ändringar/vidareutveckling av en produkt. Därför är vi glada att nu få berätta om några av våra lärdomar från våra tidigare projekt i form av ett hybridwebbinarium.

Onsdagen den 30:e november välkomnar vi er till PlantVisions huvudkontor i Kista eller till att se seminariet live via länk.

Talare: Jesper Blom, Head of Department – Product Development & Automation, Svekon

Talare: Leonardo Dahn, Konsultchef och RA-specialist, PlantVision AB

VEM är webbinariet riktat till?

Till dig som på något sätt berörs eller ska vara involverad i ett utvecklingsprojekt inom medicinteknik. Kanske ska en ny funktion läggas till i en befintlig produkt eller en ny marknad introduceras. Eller så kanske det handlar om ett helt nytt utvecklingsprojekt och det är dags att lyfta pennan och börja skissa på er nya lösning.

Vi har kondenserat våra viktigaste erfarenheter från utvecklingsarbete i tio matnyttiga begripligheter oavsett om du arbetar inom projektledning, R&D eller clinical, quality/regulatory, marknad, ledningsgrupp eller är allmänt nyfiken på ämnet.

VARFÖR ska du vara med?

Utvecklingsprojekt inom medicinteknik är ofta komplexa. Det ställs stora krav på produkternas kliniska nytta och att riskerna med produkten ska vara minimerade. Regulatoriska aspekter går inte alltid hand i hand med vad man önskar med produktenens önskelista rent teknologiskt eller marknadsmässigt.

Felsteg kan bli kostsamma både fördröja och i värsta fall förhindra ett marknadstillträde. Därför är det viktigt att man redan från början tillämpar en riskmedveten utvecklingsstrategi med tydlig förankring i vad produkten slutligen ska åstadkomma och varför. Produktens avsedda ändamål ska helt enkelt gå hand i hand med en genomtänkt konstruktion. Och det är precis där vi kommer lägga fokuset för detta seminarium.

VAD kommer vi att gå igenom?

– Kritiska aspekter av utvecklingsarbete inom medicinteknik

– Vanliga fallgropar och hur man undviker dem

– Regulatoriska aspekter kopplade till produktdesign

– Tid för frågor – förbered gärna frågor och att kunna ställa vid tillfället.

Datum: Onsdag 30:e nov 2022
Tid: Kl. 09.00 – 10.00
Plats: Online eller på plats i Kista Science Tower, Stockholm
Pris: Kostnadsfritt

Jesper Blom

Jesper är maskiningenjör och har jobbat med produktutveckling i över 15 år. Han har varit på Svekon sedan 2011 och arbetat med alla typer av produktutvecklingsprojekt, allt ifrån konsumentprodukter, verkstadsindustri, automation till Medtech. Erfarenheten från många olika branscher bidrar till en bredare förståelse för behoven och framgångsfaktorerna i utvecklingsprojekt. Att se helheten är Jespers styrka, både att förstå användaren men också att förstå affären, det spelar ingen roll hur fantastisk produkt vi tagit fram om den inte går att sälja och i slutändan tjäna pengar på.

Leonardo Dahn

Leonardo är civilingenjör inom medicinsk teknik och har varit på PlantVision sedan 2019. Han har arbetat i många utvecklingsprojekt som RA-specialist med fokus på att skapa och exekvera utvecklingsarbetet från ett regulatoriskt perspektiv. Riskhantering, kravställning, usability, testning, verifiering och kliniska studier har varit återkommande moment. Tidigare har Leonardo erfarenhet av arbete som en provningsingenjör på det ackrediterade testlaboratoriet Intertek. Idag är han konsultchef och arbetar fortfarande delvis operativt i utvecklingsprojekt.