Skip to main content
Nyheter

Svekon vinner två ramavtal med FMV och Försvarsmakten

Försvar & Säkerhet

I Försvarets materielverks upphandling av tekniskt systemstöd (TSS) avseende Markarenan, har Svekon vunnit två prestigefulla ramavtal med FMV och Försvarsmakten. Tekniskt systemstöd omfattar driftstöd, teknisk anpassning, modifiering och materielundersökning.

Ramavtalen sträcker sig över sju år och bedöms tillsammans omsätta cirka 150 miljoner kronor, inklusive optioner.

Ramavtal Soldatsystem omfattar tekniskt systemstöd inom Ammunition och skydd, Soldatburna vapen samt Utbildningssystem.

Ramavtalet Gemensam materiel omfattar tekniskt systemstöd inom CBRN-system samt Hälso- och Sjukvårdssystem.

Svekon har sedan början av 80-talet levererat tjänster och materiel till FMV och har genomfört över 1500 projekt åt FMV och Försvarsmakten.

Se även: https://www.fmv.se/sv/Nyheter-och-press/Nyheter-fran-FMV/Ramavtal-for-tekniskt-systemstod/

Detta känns otroligt spännande och kul. Det är två prestigefulla avtal där vi har mycket kompetens att bidra med. Vi ser verkligen fram emot att fortsätta vårt nära samarbete med FMV och FM. Tillsammans med ett antal mycket kompetenta partners som är specialiserade inom sina respektive områden så kommer vi kunna fortsätta stötta FMV och FM med tekniska tjänster och materielleveranser. FMV har alltid varit en viktig kund för oss. Tack vare de här ramavtalen kommer vi att kunna fortsätta investera i vår fantastiska personal och expandera genom nyrekryteringar.

Johan Lantz, CEO, Svekon

För ytterligare information, kontakta affärsområdeschef Jakob Jensen, 08 -120 886 07