Skip to main content

ATT ANLITA SVEKON

Enkelt beskrivet sitter Svekon Team i våra lokaler, och oavsett om teamet enbart består av en person eller flera, har ni tillgång till alla konsulters gemensamma kompetens och erfarenhet.

Ett team kan ta hand om en helhetslösning som att ta en produkt från idé till produkt, ta fram en automationsmaskin eller vara er avdelning för produktutveckling (läs mer om helhetslösningar). Ett team kan även ta hand om specifika områden och kompetenser som ni behöver förstärkning inom. Några fördelar med Svekon Team är att vi står för lokal, datorer, CAD-program mm. Dessutom tar vi hjälp av alla våra kollegor och har på så sätt mer erfarenhet och kunskap. Med en egen prototypverkstad kan vi också snabbt ta fram mockuper och prototyper.

VARFÖR SVEKON TEAM?

        100% FLEXIBILITET

 • Behovsanpassat för både korta och långa uppdrag

 • Löpande dialog – ingen uppsägningstid

 • Kund- och behovsanpassat

 • Flexibelt projektteam

 • Fastpris, målpris eller löpande räkning

 • Svekon tar fullt ansvar i processen

        STOR ERFARENHET

 • 30 ingenjörer

 • 3000 referensprojekt

 • Stor kunskap inom konstruktion

 • Experter på produktutveckling

       MERVÄRDE

 • Datorer

 • Programvaror (CAD/PDM/CFD/FEM)

 • Prototypverkstad med 3D-printer