Slide

HELHETSLÖSNINGAR

Våra helhetslösningar täcker hela kedjan, från idé till färdig produkt. Vi hjälper dig inte bara med hur produkten skulle kunna se ut – vi jobbar fram prototyper, testar prototyperna, utvecklar dem och tar lösningen genom sluttestning hela vägen fram till drift eller marknad.

 

VI BLIR DIN UTVECKLINGSAVDELNING

Har du inte någon egen utvecklingsavdelning, eller behöver du förstärkning under vissa perioder? Oavsett vilket kan vi hjälpa dig. Vi samarbetar med dina andra avdelningar och agerar som en del av ditt företag. Med vår samlade erfarenhet, kunskap och kontaktnät får du inte bara en stabil utvecklingsavdelning, utan även en högklassig slutprodukt. Vi tar hand om projektstyrning, förstudie, kravspecifikationer, konstruktion, beräkningar, prototyper, tester och mycket mer.

 

KONSUMENTPRODUKTER: FRÅN IDÈ TILL FÄRDIG PRODUKT

Saknar du resurser för att produktutveckla din idé? Genom att ta ett helhetsgrepp kan vi ta ditt projekt från idé till färdig produkt. Vi kan vara med från idégenerering till prototyp och vidare till serieproduktion. I nära samarbete med dig tar vi fram den bästa lösningen för produkten. Vi tar hand om projektledning, dokumentation, CE-märkning, och så vidare. Vårt breda kontaktnät bland tillverkare och leverantörer bidrar dessutom till att korta ner ledtiderna fram till serieproduktion.

 

AUTOMATION: NYCKELFÄRDIGA AUTOMATIONSMASKINER

Är du i behov av en ny automationsmaskin? Tala om vad den ska göra, så fixar vi resten. Stegen däremellan är förstås många, men i slutändan kan vi leverera en nyckelfärdig maskin till dig. Vi börjar med att sätta upp en kravspecifikation och en problemdefinition. Därifrån arbetar vi oss vidare med bland annat idégenerering, koncept, konstruktion, beräkningar, prototyp, inköp, tillverkning, dokumentation, montering och validering.

Med mer än 40 års erfarenhet av mekanik och konstruktion ser vi till att du, förutom kompetenta mekanikkonstruktörer, även får en engagerad och lyhörd samarbetspartner till ditt projekt.

Example One martin.frisk@svekon.se 08-120 88 613 - MARTIN FRISK, DEPUTY CEO ”Våra helhetslösningar täcker hela kedjan – från idé till färdig produkt. Med oss får du en stabil partner som genom kunskap och lång erfarenhet hjälper dig nå dina mål. Vi tar hand om allt från prototyp till tillverkning, montering och paketering, så att du kan fokusera på slutprodukten.”