Skip to main content

HELHETSLÖSNINGAR

 

VI BLIR DIN UTVECKLINGSAVDELNING

Har du ingen utvecklingsavdelning, eller behöver du förstärkning under vissa perioder? Då kan vi hjälpa dig. Låt oss samarbeta med dina andra avdelningar och agera som en del av ditt företag. Vi tar hand om projektstyrning, förstudie, kravspecifikationer, konstruktion, beräkningar, prototyper och tester. Vi lovar en stabil utvecklingsavdelning och en högklassig slutprodukt.

 

KONSUMENTPRODUKTER: FRÅN IDÈ TILL FÄRDIG PRODUKT

Våra helhetslösningar täcker hela kedjan, från idé till färdig produkt. I nära samarbete med dig tar vi fram den bästa lösningen för produkten. Vi hjälper dig inte bara med hur produkten skulle kunna se ut – vi tar fram prototyper, testar, utvecklar och tar lösningen hela vägen till drift eller marknad. Vårt breda kontaktnät av tillverkare och leverantörer bidrar dessutom till att korta ner ledtiderna fram till serieproduktion.

 

AUTOMATION: NYCKELFÄRDIGA AUTOMATIONSMASKINER

Är du i behov av en ny automationsmaskin? Tala om vad den ska göra, så fixar vi resten. Stegen däremellan är förstås många, men i slutändan kan vi leverera en nyckelfärdig maskin till dig. Vi börjar med att sätta upp en kravspecifikation och en problemdefinition. Därifrån arbetar vi oss vidare med bland annat idégenerering, koncept, konstruktion, beräkningar, prototyp, inköp, tillverkning, dokumentation, montering och validering.