Skip to main content

SVEKON TEAM

 

HELHETEN BLIR STÖRRE ÄN SUMMAN AV DELARNA

Vi har över 50 ingenjörer och konsulter med upp till 50 års erfarenhet, som alla har hög generell kompetens med olika specialistinriktningar. Tillsammans kan vi hjälpa dig att förverkliga din idé eller lösa din utmaning. Oavsett om ditt projekt behöver en person eller ett större team, har du tillgång till alla våra medarbetares gemensamma kompetens och erfarenhet.

 

RÄTT PERSON PÅ RÄTT PLATS VID RÄTT TID

Teamet skräddarsys utifrån de krav på kompetenser som finns i respektive skede av processen. Vi står för lokal, hårdvara och nödvändig mjukvara, samt har tillgång till vår egen verkstad för att prototypa och testa våra lösningar.

Med Svekon Team får du, om du vill, full kontroll över hela processen i ditt projekt. Som experter vet vi vad som krävs, när det krävs och hur mycket.

HÖR JONATHAN OCH MARTIN BERÄTTA OM SVEKON TEAM

VARFÖR SVEKON TEAM?

        100% FLEXIBILITET

 • Behovsanpassat för både korta och långa uppdrag

 • Löpande dialog – ingen uppsägningstid

 • Kund- och behovsanpassat

 • Flexibelt projektteam

 • Fastpris, målpris eller löpande räkning

 • Svekon tar fullt ansvar i processen

        STOR ERFARENHET

 • +50 ingenjörer

 • +4500 referensprojekt

 • Stor kunskap inom konstruktion

 • Experter på produktutveckling

       MERVÄRDE

 • Datorer

 • Programvaror (CAD/PDM/CFD/FEM)

 • Prototypverkstad med 3D-printer