Slide

SVEKON TEAM

HELHETEN BLIR STÖRRE ÄN SUMMAN AV DELARNA

Enkelt beskrivet sitter Svekon Team i våra lokaler, och oavsett om teamet enbart består av en person eller flera, har ni tillgång till alla konsulters gemensamma kompetens och erfarenhet. Ett team kan ta hand om en helhetslösning som att ta en produkt från idé till produkt, ta fram en automationsmaskin eller vara er avdelning för produktutveckling (läs mer om helhetslösningar). Ett team kan även ta hand om specifika områden och kompetenser som ni behöver förstärkning inom. Några fördelar med Svekon Team är att vi står för lokal, datorer, CAD-program mm. Dessutom tar vi hjälp av alla våra kollegor och har på så sätt mer erfarenhet och kunskap. Med en egen prototypverkstad kan vi också snabbt ta fram mockuper och prototyper.

 

RÄTT PERSON PÅ RÄTT PLATS VID RÄTT TID

Svekon Team ger dig möjligheten till full kontroll över hela processen i ditt projekt. Vi vet vad som krävs, när det krävs och hur mycket. Vi fördelar projektet effektivt över de kompetenser som krävs i respektive skede av processen – på så sätt får du ut mest av vår expertis.

HÖR JONATHAN OCH MARTIN BERÄTTA OM SVEKON TEAM

VARFÖR SVEKON TEAM?

        100% FLEXIBILITET

 • Behovsanpassat för både korta och långa uppdrag

 • Löpande dialog – ingen uppsägningstid

 • Kund- och behovsanpassat

 • Flexibelt projektteam

 • Fastpris, målpris eller löpande räkning

 • Svekon tar fullt ansvar i processen

        STOR ERFARENHET

 • +40 ingenjörer

 • +4000 referensprojekt

 • Stor kunskap inom konstruktion

 • Experter på produktutveckling

       MERVÄRDE

 • Datorer

 • Programvaror (CAD/PDM/CFD/FEM)

 • Prototypverkstad med 3D-printer

Example One martin.frisk@svekon.se 08-120 88 613 - MARTIN FRISK, DEPUTY CEO ”När vi sätter samman tvärfunktionella team för att lösa utmaningar blir jag väldigt imponerad av vad vi kan åstadkomma. Tänk att som kund få tillgång till all kompetens som krävs för att lösa riktigt komplexa tekniska utmaningar. Där skapar vi stort värde för våra kunder.”