Med mer än 40 års erfarenhet av mekanik och konstruktion ser vi till att du, förutom kompetenta mekanikkonstruktörer, även får en engagerad och lyhörd samarbetspartner i ditt projekt. Oavsett om du behöver stöd under ett enstaka skede i utvecklingen av din produkt eller genom hela utvecklingskedjan så kan vi hjälpa dig.

Vi är er utvecklingsavdelning

Ni kanske inte har någon utvecklingsavdelning eller behöver förstärkning under vissa perioder. Då kan vi vara en del eller hela er utvecklingsavdelning. Vi samarbetar då mer era andra avdelningar och agerar som en i företaget. Med vår samlade erfarenhet, kunskap och kontaktnät får ni en riktigt bra produktutveckling. Vi tar hand om projektstyrning, förstudie, kravspecifikationer, konstruktion, beräkningar, prototyper, tester och mycket mer.  Vi hjälper även till med dokumentation, CE-märkning och patent.

Från idé till produkt

Om ni har en idé till en produkt men inte resurser för att utveckla den, tar vi helhetsansvaret för den. Eller om er utvecklingsavdelning behöver avlastning på något område, så hjälper vi er med det. Vi är med från idégenerering till prototyp och vidare till serieproduktion. I nära samarbete med er tar vi fram den bästa lösningen för produkten. Vi tar hand om projektledning, dokumentation, CE-märkning mm. Vårt breda kontaktnät bland tillverkare och leverantörer bidrar till att korta ner ledtiderna fram till serieproduktion.

Helheten i en produkt är idag ofta flera olika system integrerade i varandra. Dessa inbyggda system som t.ex. elektronik, mekatronik, hydraulik och pneumatik ingår i produktutvecklingen och vår kompetens inom dessa områden leder till kortare utvecklingstid och bättre produkter.

Nyckelfärdiga automationsmaskiner

Om ni talar om vad maskinen ska göra, så fixar vi resten. Vi levererar nyckelfärdiga maskiner. Kravspecifikation och problemdefinition utgör startskottet. Därifrån arbetar vi oss vidare med idégenerering, koncept, konstruktion, beräkningar, prototyp, inköp, tillverkning, dokumentation, montering, validering mm. Och med vår erfarenhet av 3000 projekt har vi även ett globalt nätverk som gör att vi kan hjälpa till med t.ex. elkonstruktion, programmering, rendering, simulering, visualisering, patent, industridesign och utbildning. Vi har också kontakter inom b.la. formsprutning, gjutning, skärande bearbetning, tunnplåt mm.

Start typing and press Enter to search