Produktutveckling går som en röd tråd genom hela vår verksamhet

Svensk Konstruktionstjänst är specialister på produktutveckling. Våra team hjälper ert företag att identifiera vinnande idéer och förvandla dem till framgångsrika produkter. Vi löser tuffa problem snabbt och effektivt för maximal genomslagskraft på marknaden.

Produktutveckling går som en röd tråd genom hela vår verksamhet. Kundens mål och krav är naturligtvis i fokus, men vi tar också med oss vår erfarenhet och passion för att lösa problem in i projekten. Efter över 3000 olika projekt av varierande storlek, vågar vi påstå att vi kan produktutveckling.

Oavsett i vilket skede ni vänder er till oss, tar vi er framåt. Uppdraget kan vara att ta en ny produkt från idéstadiet genom hela processen fram till serieproduktion. Andra gånger handlar det om att vidareutveckla och förfina befintliga produkter. Då kommer vår breda kompetens till stor nytta och vi kan snabbt sätta oss in i kundens behov. Gemensamt för företag som vänder sig till oss är att de behöver en pålitlig, flexibel och kompetent partner för att öka sin konkurrenskraft genom produktutveckling.

Konsumentprodukter

Konsumentprodukter

Vi hjälper er under hela processen från konceptskiss till färdig produkt

Verkstadsindustri

Verkstadsindustri

Gedigen erfarenhet av att utveckla industriprodukter

Marina applikationer

Marina Applikationer

Materialval, beräkningar, integrerade system och klassningar

Telecom

Telekom

Vi kan kommunikationsutrustning och nätverkskomponenter

MedTech

MedTech

Utveckling med kvalitet och utan kompromisser

Produktutvecklingsprocessen

När vi utvecklar en ny produkt följer vi en väl inarbetad produktutvecklingsprocess. Om kunden befinner sig i startfasen börjar vi med en noggrann undersökning, vad finns på marknaden, hur fungerar det och vad är viktigt att tänka på? Hur skall produkten användas och vilka krav ställs på den? För att få en rivstart genomför vi en eller flera idégenereringar tillsammans med kunden. Genom att låta konsulter med olika kompetens delta tillförs en bredd under idégenereringen. Kombinationen av en brainstorming med efterföljande utvärdering är ett effektivt och kraftfullt sätt att låta en idé med kravspecifikation ta form.

Tydlig kommunikation, inte bara mellan oss och uppdragsgivaren, utan mellan alla parter i projektet är av yttersta vikt. Redan tidigt i vår produktutvecklingsprocess involverar vi såväl konstruktörer som tillverkare och industridesigners. Detta gör vi för att skapa rätt balans mellan innovation, teknik, ekonomi och ergonomi.

Vi eftersträvar alltid att produkten uppfyller kundens och marknadens önskemål och krav samtidigt som vi arbetar kostnadsmedvetet. Varför uppfinna de hjul som redan finns? Vid behov finner vi snabbt färdiga och beprövade lösningar och komponenter i vårt nätverk av leverantörer.

Under konceptframtagningen arbetar vi tidigt med fysiska modeller och mockuper. Det gör att vi upptäcker brister, kan justera konceptet och snabbare kommer vidare i produktutvecklingsprocessen.

Industridesign som en del av produktutvecklingen

En produkt eller maskin måste vara enkel att använda och se tilltalande ut. Vi arbetar projektbaserat och involverar olika kompetenser för att nå bästa tänkbara lösning och slutprodukt. En industridesigner är ofta med redan i ett tidigt skede, för att få till samspelet mellan form, funktion, och ergonomi. Under utvecklingsprocessen integreras vår mekaniska lösning med den från industridesignern.

Start typing and press Enter to search