Skip to main content

PRODUKTUTVECKLING

Vi hjälper dig att identifiera vinnande idéer och förvandla dem till framgångsrika produkter för tilltänkt slutanvändare. Vi löser utmaningar snabbt och effektivt för maximal genomslagskraft på marknaden. Oavsett i vilket skede du vänder dig till oss, tar vi dig framåt.

Efter över 3 000 olika projekt vågar vi påstå att vi är specialister på produktutveckling. Oavsett om det handlar om att ta en ny produkt från idéstadiet genom utvecklingsprocessen till produktion och lansering, eller att vidareutveckla en befintlig produkt. Vi är en pålitlig, flexibel och kompetent partner för dig som vill ta fram morgondagens produkter.

KONSUMENTPRODUKTER

VI HJÄLPER ER GENOM HELA PROCESSEN
FRÅN KONCEPTSKISS TILL FÄRDIG PRODUKT

VERKSTADSINDUSTRI

GEDIGEN ERFARENHET AV ATT UTVECKLA INDUSTRIPRODUKTER

MEDTECH

UTVECKLING MED KVALITET OCH UTAN KOMPROMISSER

TELEKOM

VI KAN KOMMUNIKATIONSUTRUSTNING OCH NÄTVERKSKOMPONENTER

MARINA APPLIKATIONER

MATERIALVAL, BERÄKNINGAR, INTEGRERADE SYSTEM OCH KLASSNINGAR

PROCESSEN

När vi utvecklar en ny produkt följer vi en väl inarbetad produktutvecklingsprocess. För oss är det viktigt att i ett tidigt skede involvera alla parter i projektet – konstruktörer, tillverkare, industridesigners, etc. Detta gör vi för att skapa rätt balans mellan innovation, teknik, ekonomi och ergonomi.

Om du vänder dig till oss med en ny idé börjar vi med en marknadsanalys där vi tar
tar reda på mer om slutanvändarens behov, som produkten i slutändan ska tillgodose. Vi undersöker befintliga lösningar på marknaden, hur de fungerar och hur vi kan göra det bättre. Det är viktigt att förstå hur produkten ska användas och vilka krav som ställs på den.

Tillsammans med er genomför vi en eller flera idégenereringsprocesser. Med hjälp av flera konsulter med olika kompetenser belyser vi olika perspektiv och infallsvinklar, vilket vi tror skapar en bättre helhet. Idéerna utvärderas sedan noggrant, och den som bäst möter kundens och slutanvändarens behov tas vidare.

Därefter definierar vi en kravspecifikation med användnings- och riskanalys, som ligger till grund för utveckling och validering. Vi tar tidigt fram fysiska modeller och mockups för att testa konceptet, och vid behov iterera och förbättra innan det tas till produktion.