Mer än 30 års erfarenhet av arbete med tekniskt stöd och leveransprojekt inom försvar och säkerhet

Svensk Konstruktionstjänst är specialister på Försvar och säkerhet. Våra team hjälper företag och myndigheter genom att leverera kostnadseffektiva robusta lösningar och produkter. Under 30 år har vi arbetat med Försvarets Materielverk (FMV) Försvarsmakten (FM), Polisen och Räddningsverket och byggt upp en stor kunskap och förståelse för hur dessa myndigheter vill upphandla ny materiel, underhåll/modifiering av befintlig materiel samt hur de vill bedriva sina projekt. Vi har stor erfarenhet av de speciella krav som ställs på produkter och leverantörer.

Michael Brandt, Furir & Project Engineer

Johan Westberg, Major & Project Manager

Tekniskt stöd går som en röd tråd genom hela vår verksamhet. Bortom alla komplexa krav finns alltid en brukare/slutanvändare. Vår målsättning är att hålla den personen i fokus.

Som ingenjörsbyrå har vi möjlighet att sätta ihop den kompetens som krävs för att som att lösa kundens behov, oavsett om tiden är begränsad.  Kundens mål och krav är naturligtvis i fokus, men vi tar också med oss vår passion för att lösa problem och vår erfarenhet med in i projekten. Efter över 1000 olika projekt av varierande storlek, vågar vi påstå att vi kan försvar och säkerhet.

Uppdragen sträcker sig igenom hela produktlivscykeln, från tidig kravställan och anskaffningsstöd vidare till leverans av materiel och dokumentation samt slutligen avveckling. Oavsett i vilket skede ni anlitar oss, tar vi er framåt.

Gemensamt för de företag och myndigheter som vänder sig till oss är att de behöver en pålitlig, flexibel och kompetent partner för att säkerställa leverans enligt tidplan med god kvalitet.

Polisen

Polisen

Våra team hjälper polisen att utveckla system för brottsbekämpning

Mark

Mark

Gedigen erfarenhet av teknisk stöd och materielleveranser inom Mark

Luft

Luft

Vi har stort fokus på tillförlitlighet och tillgänglighet

Sjö

Sjö

Vi levererar lösningar för de system Marinen använder ute till havs

Produkter

Produkter

30 års erfarenhet av utveckling av produkter inom försvar och säkerhet

Referenscase

Start typing and press Enter to search