Svensk Konstruktionstjänst har arbetat med tekniskt stöd och leveransprojekt inom försvar och säkerhet i över 30 år. Vi har stor erfarenhet av de speciella krav som ställs på produkter och leverantörer.

350x210 Polisen

350x210 Mark

350x210 Luft

350x210 Sjo

350x210 produkter

Inom Försvar och säkerhet har Svensk konstruktionstjänst främst arbetat med Försvarets Materielverk (FMV) Försvarsmakten (FM), Polisen och Räddningsverket. Under 30 år har vi byggt upp en stor kunskap och förståelse för hur dessa myndigheter vill upphandla ny materiel, underhåll/modifiering av befintlig materiel samt hur de vill bedriva sina projekt.

Tekniskt stöd går som en röd tråd genom hela vår verksamhet. Bortom alla komplexa krav finns alltid en brukare/slutanvändare. Vår målsättning är att hålla den personen i fokus.

Som ingenjörsbyrå har vi möjlighet att sätta ihop den kompetens som krävs för att som att lösa kundens behov, oavsett om tiden är begränsad.  Kundens mål och krav är naturligtvis i fokus, men vi tar också med oss vår passion för att lösa problem och vår erfarenhet med in i projekten. Efter över 1000 olika projekt av varierande storlek, vågar vi påstå att vi kan försvar och säkerhet.

Uppdragen sträcker sig igenom hela produktlivscykeln, från tidig kravställan och anskaffningsstöd vidare till leverans av materiel och dokumentation samt slutligen avveckling. Oavsett i vilket skede ni anlitar oss, tar vi er framåt.

Gemensamt för de företag och myndigheter som vänder sig till oss är att de behöver en pålitlig, flexibel och kompetent partner för att säkerställa leverans enligt tidplan med god kvalitet.

Start typing and press Enter to search